تحقیقات دانشجویی
 

تحقیق اسنادی

مقدمه "

روش های اسنادی یکی از مهمترین ابزارهای تحقیق موردی محسوب می شوند پژوهش اسنادی مبنی برشواهد برگرفته از مطالعه اسناد ،آرشیوها ،یا آمار رسمی است پژوهش اسنادی رانباید با تحقیق کتابخانه ای یکی دانست بلکه تحقیق کتابخانه ای تنها به عنوان یکی از انواع واقسام تحقیق اسنادی به شمار می رود

کاربرد

 

پژوهش اسنادی یعنی استفاده از مدارک واسناد وزمانی مورد کاربرد است که یا تحقیقی دردست انجام باشد ویا تحقیق مربوط به پدیده های موجود است ومحقق درصدد شناسایی تحقیقات قبلی برآید ویااینکه پژوهش نیازبه استفاده از اسناد ومدارک را ایجاب نماید روش تحقیق اسنادی از مشکلات بزرگی که درتحقیقات آزمایشی ومصاحبه پیش می آید جلوگیری می کند اسناد به سبب ارزش کلی وعمده ای که دارند در فرآیند جمع آوری داده ها نقش مهمی ایفا می کنند اصالت یک تحقیق اسنادی به منابع حائز اهمیت است که دران استفاده می شود

 

 

معایب روش اسنادی :

مادربررسی اسناد با حوادث وپیامدهایی مواجه هستیم که مربوط به گذشته دور یانزدیک اند ازاین رو درک وفهم مستقیم آنها ممکن نیست وهمواره با واسطه مطالعه وارزیابی می شوند – گذشته قابل تکرارنیست – پژوهش اسنادی هرگز به طور کامل دراسناد ومدارک جای نمی گیرد

 

منبع :

www.pajoohe.com

  نوشته شده در  سه شنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:54  توسط خانم هاشمی   | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM